Dodge Ram Pickups 3.7

Year

Alternator

Starter

Note

 2002  Q13-916*

Q13-912**

 Q17-785MT

Q17-823 AT

 *Bosch

**Denso

 2003  Q13-916*

Q13-912**

 Q17-785 MT

Q17-823 AT

*Bosch

**Denso

 2004  Q13-916*

Q13-912**

 Q17-894MT

Q17-823AT

 *Bosch

**Denso

 2005  Q13-916*

Q13-912**

 Q17-894MT

Q17-823AT

*Bosch

**Denso

 2006  Q13-916*

Q13-912**

 Q17-894MT

Q17-950 AT

 *Bosch

**Denso

 2007  Q11-280MT

Q11-276 AT

 Q17-894MT

Q17-950 AT

 2008  Q11-276  Q17-894MT

Q17-950 AT

 2009  Q11-240  Q17-950